کتاب LPI Linux Certification in a Nutshell در ژوئن سال 2010 توسط Adam Haeder, Stephen Addison Schneiter, Bruno Gomes Pessanha و James Stanger نگارش شده است. افست این کتاب به مبلغ ۴۰،۰۰۰ تومان توسط این مرکز به فروش می رسد که علاقمندان می توانند تلفنی سفارش بدهند.

 

 

 

 نگارش سوم کتاب LPIC-1: Linux Professional Institute Certification Study Guide در سال ۲۰۱۳ توسط Roderick W. Smith نگارش شده است. این کتاب بطور رسمی در بسیاری از نمایندگان LPI به عنوان مرجع معرفی می شود. افست این کتاب به مبلغ ۴۵،۰۰۰ تومان به فروش می رسد.