• ساعاتی قبل از شروع به کار نمایشگاه الکامپ 2015
  •  حضور گرم برخی از اساتید، مدیران و همکاران فناوران آنیسا در غرفه
  •  حضور پرشور دوستداران لینوکس در غرفه
  • فرصت مشاوره با اساتید فناوران آنیسا
  •  عضویت در خانه ی لینوکس ایران و دریافت تخفیف دوره ها

تصاویر مربوط به نمایشگاه الکامپ 2015 را در ادامه مشاهده نمایید:

 

 
 ساعاتی قبل از شروع به کار نمایشگاه الکامپ 2015
 
 حضور گرم برخی از اساتید، مدیران و همکاران فناوران آنیسا در غرفه
 
 حضور پرشور دوستداران لینوکس در غرفه
 
فرصت مشاوره با اساتید فناوران آنیسا
 
  حضور پرشور دوستداران لینوکس در غرفه 
 
 عضویت در خانه ی لینوکس ایران و دریافت تخفیف دوره ها