به اطلاع میرسانیم، هم اکنون در "فناوران آنیسا" امکان برگزاری آزمون های LPIC بصورت غیر مستقیم برقرار شده است و علاقمندان به آزمون های LPIC می توانند طبق روال گذشته، هر ماه در فناوران آنیسا "خانه لینوکس ایران" در آزمون ها شرکت نمایند. در حال حاضر موسسه LPI بدلیل بررسی های حقوقی هیچ نماینده رسمی در ایران ندارد.

فناوران آنیسا به مدت 10 سال به عنوان قدیمی ترین نماینده موسسه LPI در ایران، فعال ترین مرکز برگزاری آزمون در منطقه خاورمیانه بوده است. تا به حال بیش از 700 نفر از دانشجویان آنیسا با آمار قبولی چشمگیر 91% در آزمون های بین المللی شرکت کرده و به موفقیت دست یافته اند.

موفقیت شما در عرصه های بین الملل، آرزوی ماست.

لطفا برای اطلاعات بیشتر از نحوه ی شرکت در آزمون های بین المللی، با ما تماس بگیرید.

شماره تماس:

03 885486 – 021

39 885486 - 021