دوره آموزشی LPIC2 به منظور آمادگی آزمون های  ۲۰۱ و ۲۰۲ در ۴۸ ساعت بصورت کمپ و ۵۲ ساعت بصورت عادی برگزار می گردد. دانشجویان پس از این دوره می توانند در آزمون های رسمی ۲۰۱ و ۲۰۲ که با هم و یا جداگانه برگزار می شود شرکت نمایند.

 

محتوا: مباحث آزمون های ۲۰۱ و ۲۰۲ موسسه لینوکس حرفه ای.

هدف: آمادگی برای آزمون های ۲۰۱ و ۲۰۲، کسب دانش و تجربه در سطح دو لینوکس حرفه ای.

مدت دوره: معمولا ۴۸ ساعت (کمپ) یا ۵۲ ساعت (عادی).

پیش نیاز: برای شرکت در این دوره دانشجو می باید آشنایی با مباحث دوره کامل LPIC1 را داشته باشد . 

مدرس: مدرس رسمی موسسه لینوکس حرفه با مدرک LCI و LPIC2 یا LPIC3.

 

عناوین آزمون های ۲۰۱ و ۲۰۲:

۲۰۰- برنامه ریزی ظرفیت سیستم.

 ۲۰۰.۱- اندازه گیری و عیب یابی استفاده از منابع.

 ۲۰۰.۲- پیش بینی منابع مورد نیاز در آینده.

۲۰۱- هسته سیستم عامل لینوکس

 ۲۰۱.۱- شناخت عناصر هسته سیستم عامل لینوکس

 ۲۰۱.۲- شناخت مراحل کامپایل هسته سیتسم عامل

 ۲۰۱.۳- مدیریت هسته در زمان اجرا و عیب یابی سیستم.

۲۰۲- مدیریت راه اندازی سیستم.

 ۲۰۲.۱- سفارشی سازی Sys-init .

 ۲۰۲.۲- بازیابی سیستم عامل

 ۲۰۲.۳- Bootloader های جایگزین.

۲۰۳- سخت افزارها و فایل سیستم ها.

 ۲۰۳.۱- کار با فایل سیستم های لینوکس.

 ۲۰۳.۲- نگهداری فایل سیستم های لینوکس.

 ۲۰۳.۳- ایجاد و پیکربندی خصیصه های فایل سیستم.

۲۰۴-مدیریت پیشرفته سسیستم ذخیره سازی اطلاعات.

 ۲۰۴.۱- تنظیم raid

 ۲۰۴.۲- تنظیم دسترسی به سخت افزارها.

 ۲۰۴.۳- مدیریت منطقی دیسک.

۲۰۵- تنظیمات شبکه

 ۲۰۵.۱- تنظیمات ابتدایی شبکه

 ۲۰۵.۲- تنظیمات پیشرفته شبکه

 ۲۰۵.۳- رفع اشکال شبکه

۲۰۶- نگهداری سیستم

 ۲۰۶.۱- نصب و کامپایل برنامه ها از کد سورس

 ۲۰۶.۲- پشتیبانگیری از سیستم

 ۲۰۶.۳- آگاه سازی کاربران از مشکلات سیستم

۲۰۷- سرویس (DNS)

 ۲۰۷.۱- پیکربندی مقدماتی سرویس DNS

 ۲۰۷.۲- ایجاد و نگهداری Zone های DNS .

 ۲۰۷.۳- ایمن سازی سرویس DNS .

۲۰۸- سرور وب (Web).

 ۲۰۸.۱- تنظیمات مقدماتی نرم افزار آپاچی.

 ۲۰۸.۲- تنظیمات آپاچی مرتبط با https

 ۲۰۸.۳- پیاده سازی نرم افزار squid به عنوان سرور پروکسی.

 ۲۰۸.۴- پیاده سازی نرم افزار nginx برای وب و پروکسی سرور.

۲۰۹- اشتراک فایل ها (File Sharing)

 ۲۰۹.۱- تنظیمات نرم افزار Samba

 ۲۰۹.۲- تنظیمات نرم افزار NFS

۲۱۰- مدیریت شبکه داخلی (Clients)

 ۲۱۰.۱- پیکربندی سرور DHSP

 ۲۱۰.۲- پیکربندی سیستم PAM

 ۲۱۰.۳- پیکربندی مشتری های LDAP

 ۲۱۰.۴- نصب و پیکربندی سرور OpenLDAP

۲۱۱- سرور پست الکترونیکی (E-Mail)

 ۲۱۱.۱- استفاده از سرور پست الکترونیک

 ۲۱۱.۲- مدیریت ارسال نامه های داخلی

 ۲۱۱.۳- مدیریت ارسال نامه های خارجی

۲۱۲- امنیت سیستم

 ۲۱۲.۱- پیکربندی مسیر یاب (router)

 ۲۱۲.۲- پیکربندی سرور ftp

 ۲۱۲.۳- پیکربندی سرور ssh

 ۲۱۲.۴- فعالیتهای مربوط به امنیت

 ۲۱۲.۵- پیکربندی سرور openvpn

برای دیدن جزئیات این مباحث لطفا سرفصلهای آزمون ۲۰۱ و ۲۰۲ را مشاهده فرمایید.