معرفی:

نرم افزار zabbix یک نرم افزار متن باز در سطح Enterprise-class می باشد که به منظور مانیتورینگ و بررسی کارایی و در دسترس بودن سرورها، دیوایس ها، سرویس ها، برنامه های کاربردی و سایر منابع در سیستم های فناوری اطلاعات بکار گرفته می شود. Zabbix بسیار قابل اطمینان است و براساس مدل نصب می تواند برای مانیتورینگ صدها دیوایس و حتی ده ها هزار دیواس با Performance مناسب بکار رود.

نرم افزار Zabbix  می تواند یک شبکه پیچیده را مانیتور کند و این درحالی است که هنوز به سادگی ساختار خود و در نهایت مدیریت آسان، ادامه می دهد. برنامه های خودکار discovery، الگوها، گروه بندی دیوایس ها و کاربران، قوانین Data Retention و بروز رسانی خودکار همه از سایر مزیت های این نرم افزار قدرتمند است که باعث شده در اکثر شبکه ها به عنوان ستون قدرتمند مانیتورینگ استفاده گردد.

 

 

محتوا:  آموزش پیاده سازی و مدیریت Zabbix

هدف: ارتقاء دانش مدیران سیستم های فناوری اطلاعات، ممیزان و تمام کسانی که در حوزه مانیتورینگ شبکه و زیرساخت فعالیت تخصصی دارند.

مدرس: مدرس خبره در مباحث تئوری و عملیاتی در حوزه مانیتورینگ 

 

پیش نیاز: برای شرکت در این دوره حداقل دانش در سطح LPIC1 نیاز است.

مدت دوره: ۵۲ ساعت.

تاریخ برگزاری: لطفا به تقویم آموزشی مراجعه بفرمایید.

Zabbix concepts

Zabbix Server performs the polling and trapping of data -

Server -

Agent -

Proxy -

Java gateway -

Sender Scenario -

Get Scenario -

Passive Check / Active Check -

 
Installation

Distribution packages -

Source and Compile -

Virtual Appliance -

 

Monitoring

 Login and configuring user -

 Dashboard -

 Web -

 Latest data -

 Triggers -

 Graph -

 Screen -

 MAP -

 

Report

 Status of Zabbix -

 Availability report -

 Triggers top 100 -

 Bar reports -

 

Configuration

 Hosts and host groups -

 Items -

 Triggers -

 Templates -

 Screens -

 Slide shows -

 Maps -

 Discovery -

 

Administration

 General -

 Proxies -

 Authentication -

 Users -

 Media types -

 Scripts -

 

Scenario

 Web Monitoring (http / https) -

 SNMP Monitoring -

 Database Monitoring -

 Services Monitoring -

 OS Monitoring -

 Nginx – apache – tomcat Monitoring -

 

Maintenance

Event Acknowledgment

Configuration Export/Import

Discovery

Implementing zabbix Proxies

Media types

 SMS -

 Email -

 Telegram Join with Zabbix (Optional) -

 

Zabbix API

 

OS Monitoring Type ITEM Scenario

Checking Diff File -
Number of logged in users -
Create link in map and show bandwidth trafic on the Link -
Cerate ITEM TOTAL IN/OUT in zabbix Agent (IFNAME) -
External Script -
Agreegate value item -


Password Recovery Zabbix Frontend User

vmware ESX Monitoring

Microsoft SQL Server Monitoring With (ODBC)

jmx Monitoring (Optional)