آیا می دانستید که ؟

 1. طلایی ترین فرصت های شغلی برای لینوکسی هاست.
 2. تقریبا تمام مدیران فناوری اطلاعات در دنیا در نظر دارند تا شش ماه آینده، متخصص لینوکس استخدام نمایند.
 3. درخواست برای استفاده از تکنولوژی رایانش ابری باعث ارتقاء بازار کاری متخصصان لینوکس شده است.
 4. متخصصان لینوکس که مدارک بین المللی داشته اند، در موقعیت های شغلی مناسب تری  قرار گرفته اند.
 5. کارفرمایان برای استخدام لینوکسی ها مشتاق تر شده اند.
 6. لینوکسی ها 37 درصد بیشتر نسبت به سایر متخصصان IT، دارای ساعت کاری انعطاف پذیر و امکان دورکاری هستند.
 7. لینوکسی ها 36 درصد بیشتر نسبت به سایر متخصصان IT، افزایش حقوق دارند.
 8. 72 درصد متخصصان لینوکس حداقل یک پیشنهاد کاری جدید و 28 درصد حداقل بیشتر از شش پیشنهاد کاری، در شش ماه گذشته داشته اند.
 9. 42 درصد مدیرانی که  متخصص لینوکس استخدام می کنند، اعلام می دارند که دانش Openstack و Cloudstack عامل موثری  بر روند استخدام بوده است.
 10. 44 درصد مدیران ترجیح می دهند، متخصصان لینوکسی را استخدام نمایند که مدارک بین المللی را اخذ نموده اند.
 11.  38 درصد مدیران کارشناسان خود را برای یادگیری لینوکس تشویق می کنند و حتی هزینه های آموزشی آن را پرداخت می نمایند.

 

منبع:  2015 Linux Jobs ReportDice

قابل ذکر است موارد بالا بر اساس گزارش مشترک Dice (تخصصی ترین مرجع رسمی کار، مشاغل و صنایع در دنیا) با همکاری Linux Foundation در مارچ 2015 منتشر گردیده است. این گزارش با مطالعه بر روی  1010  مدیر و 3446 متخصص لینوکس در سراسر دنیا تدوین شده است و آمارهای آن در ایران نیز صادق است.