ساعاتی قبل از شروع به کار نمایشگاه الکامپ 2015
 
 حضور گرم برخی از اساتید، مدیران و همکاران فناوران آنیسا در غرفه
 
 حضور پرشور دوستداران لینوکس در غرفه
 
فرصت مشاوره با اساتید فناوران آنیسا
 
  حضور پرشور دوستداران لینوکس در غرفه 
 
 عضویت در خانه ی لینوکس ایران و دریافت تخفیف دوره ها