فناوری VOIP یا انتقال صدا بروی پروتکل اینترنت از جمله سرویس هایست که جایگاه ويژه ای کاربردهای شبکه دارد و نرم افزارهای بسیاری جهت ارائه این سرویس ، مدیریت و استفاده از آن وجود دارند. در دوره مقدماتی استریسک به معرفی مفاهیم پایه VOIP پرداخته و نیزبه معرفی نرم افزار استریسک بعنوان یکی از محبوب ترین مراکز تلفن متن باز تحت لینوکس پرداخته می شود. سر فصل های این دوره بر اساس دوره رسمی Asterisk Fast Start شرکت Digium ارائه شده و برای شروع آن دانشجویان نیازی به دانش لینوکس پیشرفته نخواهند داشت. 

 

محتوا: فناوری VoIP و نصب و پیکربندی نرم افزار Asterisk

هدف: هدف این دوره آماده سازی فرد برای راه اندازی IP-PBX مدرن و نرم افزارهای تلفنی است.

مدت دوره: معمولا ۴۸ ساعت.

پیش نیاز: برای شرکت در این دوره تنها به دانش مطرح در سطح مهارتهای لینوکس و ترجیحا دوره کامل LPIC1است.

مدرس: مدرس مورد تایید و با تجربه چندین ساله در نصب و راه اندازی مراکز تلفنی VoIP.

در کانال آپارات شرکت فناوران آنیسا، یک فیلم مرتبط با این موضوع وجود دارد:
معرفی فناوری VoIP با مرور نرم افزار Asterisk - شامل سخنرانی آقای مهندس رضا مختارپور در سمینار فناوران آنیسا با عنوان لینوکس، متن باز و امنیت.

۱- اهداف و کاربرد های استریسک بعنوان یک  PBX و بستری برای توسعه برنامه های VOIP

۲- درباره PBX معرفی  PBX های سنتی و امکانات آنها بهمراه  محدودیت ها

۳- درباره استریسک ، تاریخچه و تفاوت بین نسخه های گوناگون استریسک

۴- آشنایی با نحوه عملکرد شبکه های سنتی تلفن مخابرات آنالوگ و دیجیتال

۵- چگونگی اتصال استریسک به خطوط تلفن شهری ، معرفی کارت های آنالوگ و دیجیتال استریسک

۶- نصب استریسک و پیش نیازهای آن از طریق بسته های آماده

۷- راه اندازی استریسک از طریق خط فرمان و بررسی  گزینه های موجود

۸- پیکربندی استریسک بعنوان یک PBX ساده و برقراری تماس با آن

۹- توضیح مفاهیم Context , Extension , Priority , Label